Trauma en Ingrijpende gebeurtenissen

Wanneer je iets afschuwelijks meemaakt, kan het soms erg moeilijk zijn om het “een plekje te geven”. Als je iets meemaakt wat je intens raakt, heb je tijd nodig om dit te verwerken en vaak lukt dat ook en gaat het leven weer gewoon door. Het menselijk brein is in staat om nare gebeurtenissen te verwerken, maar dat lukt niet altijd. Een gebeurtenis kan zo naar en overweldigend zijn dat je brein het niet goed aankan en de gebeurtenis als het ware “rond blijft zweven” in je hoofd. 

Je kunt klachten krijgen als nachtmerries of herbelevingen. Het voelt alsof de nare herinnering zich steeds weer ongevraagd aan je opdringt. Je bent continu alert en schrikachtig. Je bent steeds meer prikkelbaar en hebt soms zelfs het gevoel los te staan van het hier en nu. Steeds lijkt het alsof je weer midden in dat afschuwelijke moment zit en reageert je lijf met een heftige stressreactie. Dit alles kan een grote impact hebben op je dagelijks functioneren. 

Het is zeker mogelijk om ingrijpende en traumatische gebeurtenissen alsnog te verwerken. Ik kan je helpen om de gebeurtenis een plekje te geven zodat er weer rust ontstaat. Er zijn verschillende succesvolle therapieën die helpen om vastgelopen verwerking van traumatische en ingrijpende gebeurtenissen weer op gang te helpen.


TERUG NAAR OVERZICHT