Welkom bij Boon Psychologie.

De praktijk is opgericht door Cindy Boon, GZ-Psycholoog. De manier van werken, komt voort uit een persoonlijke visie en passie die gaat over het positief beïnvloeden van (prettig) functioneren van mensen. 

Boon Psychologie draagt de symboliek uit van een 'ontkiemende boon'; de worteling en groei (van mensen). Jij hebt jouw eigen wortels, jouw basis, de voedingsbodem van waaruit er van alles kan groeien! Soms stagneert groei of verloopt deze anders dan je gehoopt had. Soms komt dit voort uit de 'worteling' of zijn er dingen gegroeid op een manier die niet meer helpend is. Soms heeft de basis meer voeding nodig of een andere dan je gewend bent. Gekeken wordt naar het totale plaatje zodat jij tot bloei kan komen. Er wordt aangesloten bij jouw hulpvraag om zorg op maat te bieden. Vanuit een niet-oordelend en oprecht contact, wordt gezamenlijk onderzocht wat voor jou werkt om klachten te verminderen.

De psychologiepraktijk kun je vinden in Venlo Zuid en is gevestigd in het pand van Yogacentrum de Zonnegroet. Er worden kortdurende behandelingen gegeven in de Generalistische Basis GGZ aan (jong) volwassenen en ouderen. Speciale aandachtsgebieden liggen in de praktijk bij het werken met angststoornissen (paniekklachten, fobieën), dwangklachten en trauma, vraagstukken en problematiek rondom (de verwerking van) echtscheiding, verlies, rouw, zingeving, hoog sensitiviteit en burnout klachten. Wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd met  een persoonlijke benadering. Vanuit mildheid en compassie en confronterend wanneer nodig. 

Er wordt gebruik gemaakt van interventies en technieken uit de ACT (Acceptance and Commitment Therapie), MSC (Mindful Zelfcompassie), Cognitieve gedragstherapie, Mindfulness, EMDR, Oplossingsgerichte Therapie. 

Belangrijk: vanaf 1-1-2022 overgang naar Zorg Prestatie Model

Vanaf 01-01-2022 wordt landelijk binnen de GGZ een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd; het Zorg Prestatie Model. Er wordt dan niet meer gewerkt met bovenstaande zorgproducten maar per sessie gedeclareerd. Voor de overgang naar dit nieuwe model, moeten alle GGZ praktijken op 31-12-2021 alle lopende behandeltrajecten afsluiten en declareren volgens de oude wijze. Vanaf 1-1-2022 kunnen er nieuwe trajecten worden opgestart volgens de regels van het Zorg Prestatie Model. Houd er rekening mee dat je dan opnieuw eigen risico verschuldigd bent aan je zorgverzekeraar. Dit dubbele eigen risico is een politieke keuze. Voor meer informatie over het Zorg Prestatie Model en wat dit voor gevolgen heeft voor cliënten, wordt verwezen naar de website van de beroepsvereniging LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/.

Sommige zorgverzekeraars vragen een machtiging/ akkoordverklaring vooraf in te vullen in 2022 voor behandeling in de basis ggz bij niet gecontracteerde zorgverleners. Vraag dit op voorhand even na.

Tip: Pas de verzekeringspolis voor 2022 aan en sluit een restitutiepolis af die volledige vergoeding biedt voor basis ggz behandeling van niet-gecontracteerde behandelaren!

Via de link contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/ is een overzicht te vinden van de polissen die elke verzekeraar aanbiedt en de bijbehorende vergoedingen.


Maatregelen omtrent Covid-19 (update december 2021):

Boon Psychologie volgt nauwlettend de maatregelen en adviezen van het RIVM.

Volg de link naar de regels die gelden bij een bezoek aan de praktijk!Coronavirus: beleid van Boon Psychologie


Vakantie/ praktijk gesloten:

-De praktijk is open op maandag t/m donderdag 9.00-16.00

-In de kerstvakantie is de praktijk gesloten van maandag 26 december 2022 t/m 6 januari 2023.

Voor zeer dringende zaken is in de vakantieperiode waarnemend collega Dhr P. Delsing (Psychotherapeut) tijdens openingsuren van zijn praktijk bereikbaar via telefoonnummer 06 - 21 28 00 87. (www.peterdelsing.nl). 


 


Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met de psychologiepraktijk of meld je aan via onderstaand formulier.