Maatregelen omtrent Covid-19

Coronavirus: beleid van Boon Psychologie

Boon Psychologie volgt nauwlettend de maatregelen en adviezen van het RIVM. Gezien het belang om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, is kritisch gekeken hoe hier zoveel mogelijk op aan te sluiten. Dit betekent dat nodige zorg door blijft gaan met zo min mogelijk kans op verspreiding van het virus.

Intakegesprekken en behandelsessies kunnen face to face in de praktijk plaats vinden, maar de mogelijkheid tot beeldbellen (bij klachten) blijft er ook. Volgens de meest recente richtlijnen zijn er geen specifieke beperkingen/ regels tav corona. 

We hanteren nog wel steeds gezond verstand en:
*Handen wassen/desinfecteren voor het gesprek
*Bij klachten (zoals verkoudheid, koorts, hoesten, niezen)  in overleg de afspraak omzetten naar beeldbellen of verzetten. Bij een negatieve zelftest kan de afspraak gewoon doorgaan.

Neem gerust contact op bij vragen of twijfels.


TERUG NAAR HOME-Pagina