Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling binnen Boon Psychologie wordt op de volgende manier gewaarborgd:

​Opleidingen

  • Registraties Overheid (ministerie van VWS):
  • Gezondheidszorgpsycholoog BIG 19919299825
  • ​GZ-Psychologen vallen als BIG-geregistreerde psychologen onder het wettelijk tuchtrecht.

Specialisaties

  • EMDR Europe Practitioner VEN

 Lidmaatschappen

  • VEN (Vereniging EMDR Nederland)
  • LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen)

Bijscholing

Ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen ten aanzien van diverse problematieken en behandelmethoden.

Effectmeting van de behandeling (ROM)

Ik gebruik de OQ45 als voor- en nameting in behandelingen. 

Klanttevredenheid

Ik hoor graag hoe cliënten de behandeling ervaren en vraag daarom aan het einde van de behandeling om de tevredenheidsvragenlijst CQi in te vullen.

Kwaliteitsstatuut

Per januari 2017 zijn alle aanbieders van "geneeskundige GGZ", dat wil zeggen generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hieronder kun je het kwaliteitsstatuut van Boon Psychologie inzien. 

Kwaliteitsstatuut Boon Psychologie


TERUG NAAR OVERZICHT